Hypotekárny úver pre mladých

Kto má možnosť na pomoc od štátu?Práve ste skončili školu a chceli by ste vyletieť z rodinného hniezdočka? Možno škola na osamostatnenie nebola tým pravým podnetom. To je však jedno, pretože v dnešných časoch sa nemusíte báť, že vám nikto nepomôže, pokiaľ o pomoc požiadate. Ak na štart nemáte dosť finančných prostriedkov a spĺňate niekoľko špeciálnych kritérií, je tu pre vás k dispozícii hypotekárny úver pre mladých. To, o aké kritériá ide, ale aj o jeho iných výhodách si povieme pozdĺž celého tohto článku. Ak neviete odkadiaľ s pátraním po čo najvýhodnejšej ponuke začať, stačí vám si kliknúť na vyššie označený výraz.

Podmienky

Aby ste hypotekárny úver pre mladých získali, je potrebné spĺňať podmienky, ktoré si určuje každá banková spoločnosť zvlášť. Niektoré sú však totožné, a práve o tých si povieme.

Vek

Zmienený finančný produktu slúži výhradne mladej vekovej kategórie. Nestačí, že sa cítite duchom mladý, hoci váš reálny vek je aj niekoľkonásobne vyšší. Aby sme boli konkrétnejší táto ponuka sa týka žiadateľov od 18 do 35 rokov, čo je pomerne vysoké vekové rozpätie.

Plat

Aby ste mali šancu na schválenie hypotekárneho úveru pre mladých, musíte spĺňať aj špeciálne platové kritérium. Ako si môžete domyslieť, ďalším predpokladom bude mať zamestnanie. Vaše mesačné hrubé príjmy však nesmú presiahnuť 1,3 násobok priemerného mesačného slovenského platu. To by v praxi znamenalo, že váš plat nesmie presiahnuť približne 1120 eur. Ak by ste sa o hypotekárny úver pre mladých uchádzali s vašim partnerom (manželom), majte na pamäti, že v takom prípade sa počíta plat oboch zmluvne zainteresovaných. Vtedy ich spoločné mesačné príjmy nesmú presiahnuť 2,6 násobok priemerného mesačného slovenského platu. Tieto podmienky sa týkajú hlavne tých, ktorí majú záujem využiť štátny príspevok, o ktorom viac si povieme nižšie.

Využitie

Peniaze, ktoré vám hypotekárny úver pre mladých poskytne, môžete využiť výhradne na procesy ohľadom nehnuteľnosti. To znamená, buď na jej rekonštrukciu, kúpu alebo výstavbu. Každý iný dôvod nebude akceptovaný. Poskytnuté financie nie je možné minúť ani na vnútorné vybavenie stavby.

Ručenie

Jednou z najklasickejších podmienok týchto finančných produktov je, že vyžadujú, aby ste splácanie niečím poistili a teda, aby ste založili nehnuteľnosť. Väčšinou sa zakladá resp. ručí tou nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom žiadosti.

Žiadaná suma, doba splatnosti

Medzi podmienky patrí aj to, o akú výšku sumy a dobu splatnosti v rámci hypotekárneho úveru pre mladých môžete požiadať. Opäť sú vám k dispozícií veľké finančné a časové rozpätia. Pri sume je to od 3 000 eur až do 200 000 eur. Pri žiadanej sume je ešte jeden háčik, a tým je, že tá nemôže prekročiť 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti, čo vyplýva zo Zákona o bankách. Aj táto hodnota môže od jednotlivých poskytovateľov variovať, ale keďže je maximum stanovené, výška preplatenej sumy môže byť len nižšia. Ak by ste ale potrebovali pomôcť s celou čiastkou, je tu pre vás dostupný spotrebný úver, o ktorý môžete taktiež požiadať v hore zmienenom odkaze. Doba splatnosti vám umožňuje vybrať si už od 4 rokov splácania do 30 rokov. Poväčšine platí, že čím vyššiu dobu splácania si vyberiete, tým viac preplatíte.

Prečo nepožiadať pomoc od štátu ak máte na to nárok...Štát by vám vedel pomôcť…

Nie je veľmi bežné, že štát býva štedrý, hlavne čo sa financií týka. V tomto prípade je to však iné a pri splácaní tohto vášho finančného záväzku vám dokáže pomôcť. Ak by ste pri splácaní chceli využiť pomoc štátu, treba spĺňať ešte iné podmienky. Okrem toho, že musíte byť mladý (vek od 18 do 35 rokov), spĺňať 1,3 násobok hrubej mesačnej mzdy (2,6 v prípade manželov), suma, ktorú si môžete požičať je maximálne 50 000 eur.

Princíp tejto pomoci je veľmi jednoduchý, ale o to viac cenný. Mesačné vám splátku skrešú až o 3%, pričom 2% hradí štát a 1% banka, u ktorej ste o hypotekárny úver pre mladých požiadali. Táto pomoc je však tiež limitovaná a odohráva sa počas prvých piatich rokov splácania. V rámci tejto doby máte možnosť bezplatne splatiť celú požičanú sumu, uskutočniť mimoriadne splátky alebo odložiť splátky. Dokonca, ak sa vám narodí dieťa, môžete si splátky odložiť na 2 roky, prípadne ich znížiť na polovicu po tú istú dobu.

Kde zohnať ten najvýhodnejší?

Jediným riešením, ako zistiť najvýhodnejší hypotekárny úver pre mladých je urobiť si prieskum ponúk. Už to nemusíte robiť osobne a strácať hodiny času. Urobte tak online pomocou kalkulačky na hore zmienenej stránke a výsledky máte do niekoľkých sekúnd. Treba zadať len niekoľko základných údajov na určenie presných číselných hodnôt. Napr. výšku požadovanej sumy, dobu splácania, dobu fixácie a hodnotu založenej nehnuteľnosti. Ak je vo výsledkoch nejaká ponuka, ktorá sa vám páči, máte možnosť o ňu aj ihneď požiadať. Prípadne, ak vyplníte formulár na rovnakej stránke, ktorý sa ale týka priamej žiadosti o hypotekárny úver pre mladých, na mail vám bude doručená tá najvýhodnejšia ponuka na trhu.

Po prečítaní nášho článku ste snáď prišli na to, kde zohnať najvýhodnejší hypotekárny úver pre mladých, no ak by ste potrebovali ešte viac informácií, môžete si otvoriť stránku Peniazomatu (vyššie) alebo si kliknite na túto URL.

Prečo uzatvoriť životné poistenie?

Ceníte si svoj život?Koľkokrát vám bola ponúknutá možnosť poistiť sa životným poistením a koľkokrát z toho ste si povedali, že je to zbytočnosť, ktorá vás okráda o peniaze? Veď keď si dávate pozor, nič sa nemôže stať. Ľudia väčšinou nerozhodujú o vlastných nehodových udalostiach (ktorým sa 99,9% populácie snaží vyhnúť) a o dni ich úmrtia. Koľko ľudí z vášho okolia si nečakane spôsobilo nejaký úraz, pre ktorý možno museli zanechať prácu a tým stratili trvalý príjem, na ktorý sa spoliehala celá ich rodina (prípadne ho stratili z iných dôvodov)? Koľko ľudí z vášho okolia nečakane opustilo pozemský svet a nechali za sebou rodinu bez finančných prostriedkov?

Ak ste sami, tak vám všetky nečakané a nepríjemné udalosti môžu byť viac-menej ukradnuté. Ale ak máte rodinu a deti, nechať ich napospas osudu a bez financií by bolo z vašej strany egoistické a nezodpovedné, hlavne, ak ste hlavný živiteľ. Životné poistenie síce požaduje vaše finančné príspevky, ktorých návrat nemáte garantovaný (závisí to však od typu poistenia a pripoistenia, pre ktorý sa rozhodnete), no predstava toho, že nenecháte vašich najbližších „v štichu“ v rôznych nepríjemných udalostiach by vám mala byť dostatočným zadosťučinením.

Prečo sa (ne)obrátiť na poisťovacieho agenta?

S koľkými poisťovacími agentmi ste sa už dostali do styku? Je pravda, že niektorí bývajú skutočne „slizkí“ a túžba po ich provízii je oveľa väčšia než vaše dobro. To má za následok, že vám mnohokrát núkajú také produkty, o ktorých výhodnosti nie je možné hovoriť. Jedine ak o výhodnosti pre poisťovacieho agenta, čo však pre vás nepredstavuje nič pozitívne. Najviac sa snažia potenciálnych zákazníkov prehovoriť na také typy životnej poistky, ktorú by sme nazvali „čierna diera“, a to z toho dôvodu, že peniaze len dávate, ale výsledky z nej tak skoro neuvidíte a ak, tak to bude najskôr po niekoľkých rokoch investovania.

To, že je vám životná poistka núkaná od známeho, ešte neznamená, že vám poskytne najvýhodnejšiu ponuku. Pre zainteresovaných agentov je skutočne všetko o províziách. Preto, ak hľadáte tento produkt, obráťte sa radšej na nezávislého konzultanta, ktorý sa samozrejme tejto problematike venuje a ktorý vám podá pravdivé informácie bez zahmlievania nepríjemných faktov poistenia. Nezávislého poradcu, ktorý vám pomoc ponúkne bezplatne, môžete nájsť aj na stránke zivotnapoistka.sk, na ktorej si okrem iného môžete životné poistenie aj hneď uzatvoriť. Aby sme si prácu neuľahčovali a neodkazovali na iné zdroje, predstavíme vám základné typy.

Ako a na koho sa obrátiť?Pre akú poistku sa rozhodnúť?

Ak už aj reálne uvažujete o tom, žeby ste sa do životnej poistky „pustili“, mali by ste sa rozhodnúť nad typom poistenia, keďže ich je viacero. Vo všeobecnosti  sú tri, a to: rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. Aby sme vám rozhodovanie uľahčili, pridajme k jednotlivým typom aj ich stručné charakteristiky.

Rizikové životné poistenie patrí k najzákladnejšej výbave tohto typu poistenia. Kryje „len“ úmrtie poistenca a nezahŕňa sporenie.

Kapitálové životné poistenie je rozšírený balíček prvého typu, ktorý však zahŕňa aj sporenie.

Investičné životné poistenie je spojenie prvého a druhého typu s tým, že peniaze môžete ľubovoľne investovať, čo však môže predstavovať riziko úplnej straty investícií.

Najlepší typ je…

To, ktoré životné poistenie je najlepšie, závisí od každého jednotlivca a jeho požiadaviek. Na základe našich uvážení a porovnaní si však dovoľujeme tvrdiť, že to najvýhodnejšie a najlepšie je práve rizikové životné poistenie. Ak by ste chceli využiť sporenie, je lepšie sa orientovať na špeciálny produkt venujúci sa sporeniu, napríklad aj v bankových spoločnostiach. Poisťovacie spoločnosti si za sporenie k kapitálovému a investičnému životnému poisteniu účtujú vysoké poplatky a sporenie sa reálne nezačína vašou prvou transferovanou čiastkou, ako by ste si mohli myslieť, ale až po niekoľkých transakciách, čo si mnohí neuvedomujú a s čím sa samozrejme neprizná žiaden poisťovací agent. Pri sporení kombinovanom s poistením sa najskôr dostanete do strát a vaše investície nadobudnú vyplatiteľnú sumu možno až po niekoľkých rokoch vkladov. Čiže, ak vám niekto povie, že si peniaze zo sporenia môžete vybrať hocikedy, keď budete potrebovať, je to nezmysel, keďže nejakú dobu bude výška vášho sporenia na nule. Práve preto je najvýhodnejším typom to rizikové.

Ak sa obávate aj iných životných udalostí, jednotlivé poisťovacie spoločnosti vám ponúkajú rôzne možnosti pripoistenia. Pripoistiť si môžete úrazy, deti, zdravie, stratu zamestnania či invaliditu. Vymenované pripoistenia vám však negarantujú návratnosť investície a vyplatiteľné sú len v prípade uskutočnenia poistnej udalosti.

Je viacero možností ako požiadať o ponukuAko požiadať?

O životné poistenie môžete požiadať osobne v pobočkách spoločností alebo online, čo predstavuje jednoduchšiu a rýchlejšiu metódu. Pred definitívnym výberom vám odporúčame si urobiť porovnanie spoločností, ktoré sa tejto problematike venujú. Nie je vždy pravda, že prvá ponuka je tá najvýhodnejšia, čo by ste z vášho prieskumu zistili aj sami. Poistka s rovnakým krytím sa môže líšiť až v stovkách eur, čo by vám nemalo byť jedno, hlavne, ak by vyplatená suma v prípade realizácie poistnej udalosti, predstavovala rovnakú čiastku.

Životné poistenie online vám ponúka kalkulačku, ktorá vám vygeneruje ponuky viacerých poisťovacích spoločností na základe vašich požiadaviek. Dá sa skôr povedať, že touto kalkulačkou je nezávislý poradca v oblastí životného poistenia, ktorý sa vás bude snažiť naviesť na správnu cestu tým, že vám objektívne povie výhody a nevýhody každého poistenia. Je to jednoznačne výhodnejšia a inteligentnejšia cesta toho, ako porovnanie uskutočniť, ak chcete ušetriť čas aj peniaze. Poisťovací agenti konkrétnych spoločností vám ich nevýhody nepovedia skoro nikdy resp. len málokedy. Ale skúste sa opýtať…

Na záver by sme vám chceli poradiť, aby ste si na výber vhodného poistenia nechali dostatok času, prípadne jednotlivé ponuky porovnávali a konzultovali. Správnu poistku v tejto oblasti vám bezplatne a ochotne pomôže nájsť nezávislý poradca napr. aj na stránke zivotnapoistka.sk. Pre hlbšie zasvätenie do problematiky životných poistení si kliknite tu.